1. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. De JOTA-JOTI wordt gehouden van vrijdag 16 oktober 22.00 uur t/m zondag 18 oktober
2020 23.59 uur.
1.2. Inschrijving voor deelname is uitsluitend mogelijk voor groepen die lid zijn van Scouting
Nederland.
2. INSCHRIJVING
2.1. De inschrijftermijn is van 1 mei tot en met 15 september.
2.2. Inschrijving is alleen mogelijk door middel van het online inschrijfformulier.
2.3. De inschrijving voor de JOTA-JOTI gebeurt per groep door middel van een individuele
groepsinschrijving door een lid van de groep.
2.4. Per groep is een aparte inschrijving noodzakelijk.
2.5. Het lid van de groep dat de inschrijving doet, is verantwoordelijk voor de juistheid van alle
ingevulde gegevens en fungeert als contactpersoon tot, tijdens en na het evenement.
2.6. Het lid van de groep dat de inschrijving doet, geeft een (alternatief) actief e-mailadres op,
waarop hij nadere informatie zal ontvangen van de Landelijke JOTA-JOTI organisatie.
2.7. Het lid van de groep dat de groep inschrijft zal zorg dienen te dragen voor betaling van het
verschuldigde deelnemersbedrag door middel van Ideal.
2.8. Het volledig ingevulde online inschrijfformulier dient uiterlijk op 15 september 2020 door de
landelijke JOTA-JOTI organisatie te zijn ontvangen om deelname te kunnen garanderen.
2.9. Na invulling, verzending van het online inschrijfformulier en betaling ontvangt de
deelnemende groep een bevestiging van de inschrijving per e-mail. Indien de groep geen email ontvangt, neemt zij hierover contact op met de landelijke JOTA-JOTI organisatie.
2.10.Gedurende de inschrijvingsperiode zal de landelijke JOTA-JOTI organisatie de
aanmeldingen controleren.
2.11.Wanneer daar de noodzaak toe bestaat kan de Landelijke JOTA-JOTI organisatie de
contactpersoon vragen het inschrijfformulier aan te passen.
2.12. Door inschrijving verklaart de deelnemende groep akkoord te gaan met de
deelnemersvoorwaarden.
3. JOTA DEELNAME
3.1. Groepen die deelnemen aan de JOTA doen dit met gebruikmaking van de roepletters van
een geregistreerde zendamateur.
3.2. Voor deelname aan de JOTA moet de groep de persoonsgegevens van de zendamateur die
zijn roepletters beschikbaar stelt invullen op het inschrijfformulier.
3.3. Het lid van de groep die de inschrijving doet is verantwoordelijk voor de juistheid van de
gegevens van de opgegeven radiozendamateur.
3.4. Het lid van de groep die de inschrijving doet heeft toestemming van de radiozendamateur
om zijn persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan Scouting Nederland.
3.5. De zendamateur die zijn roepletters beschikbaar stelt is verantwoordelijk voor het in acht
nemen van de voorwaarden die Agentschap Telecom aan hem/haar en zijn team stelt.
3.6. Aan de zendamateur die tijdens de JOTA-JOTI zijn roepletters beschikbaar stelt aan een
groep die deelneemt aan de JOTA, zal door Scouting Nederland de toestemming worden
verleend voor het gebruik van /J.
3.7. De gebruikte roepletters dienen als actief geregistreerd te zijn bij Agentschap Telecom,
anders is uitreiking van de /J en deelname aan de JOTA niet mogelijk.
3.8. Vervallen
Deelnemersvoorwaarden JOTA-JOTI 2020 2
3.9. Vervallen
3.10.Vervallen
4. JOTI DEELNAME
4.1. Groepen die deelnemen aan de JOTI worden geadviseerd gebruik te maken van het IRC
netwerk van ScoutLink.
4.2. Wanneer tijdens de JOTI gebruik wordt gemaakt van een ander netwerk dan het eigen
netwerk van de groep moeten de daar geldende regels worden gerespecteerd. De
huisregels van ScoutLink zijn te vinden op: http://ScoutLink.net/nl/node/28
4.3. Tijdens de JOTI organiseert de landelijke JOTA-JOTI organisatie samen met ScoutLink het
JOTI-Control Center (JCC) van waaruit toezicht wordt gehouden op de netwerken van
ScoutLink.
4.4. Deelnemers aan de JOTI moeten de aanwijzingen van de toezichthouders en beheerders
van de netwerken waar ze te gast zijn onvoorwaardelijk opvolgen.
4.5. In het geval dat er een conflict is tussen de JOTI deelnemer en de eigenaar van een
netwerk of zijn vertegenwoordiger gelden de voor dat netwerk van toepassing zijnde
procedures en regels.
4.6. De landelijke JOTA-JOTI organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk of
aanspreekpunt voor gebeurtenissen op de netwerken waar de deelnemer aan de JOTI te
gast is.
5. BETALING EN ANNULERING
5.1. Voor dit evenement is een financiële bijdrage bepaald. Over de hoogte van deze bijdrage
staat informatie op de website. In de bijdrage is onder andere inbegrepen: gebruik maken
van de toevoeging /J, opname in de lijst met deelnemende groepen en vermelding op de
website.
5.2. Ten tijde van de inschrijving voor het evenement JOTA-JOTI zal het deelnemersbedrag
door middel van iDEAL betaalt dienen te worden.
5.3. Wordt er gekozen voor de groepsrekening, dan dient de penningmeester van de groep
binnen 1 week de betaling te voldoen via de iDEAL link die hij/zij ontvangt.
5.4. Bij annulering tot en met 22 september 2020 zal er € 10 administratiekosten in rekening
worden gebracht.
5.5. Bij annulering na 22 september 2020 of indien de groep niet aan het evenement deelneemt,
is het gehele bedrag verschuldigd.
5.6. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk en onder opgaaf van redenen.
5.4. Indien voor 22 september het deelnamegeld niet is ontvangen bij de landelijke JOTA-JOTI
organisatie, mag er niet worden deelgenomen aan het evenement.
5.5. Wanneer de betaling na 10 dagen nog niet is voldaan dan zul je worden uitgeschreven en
moet je je opnieuw inschrijven voor de JOTA-JOTI.
6. VERZEKERING
6.1. Voor deelnemende groepen is er een collectieve, secundaire ongevallen- en WAverzekering van Scouting Nederland van kracht. Verlies van, schade aan materiaal en
persoonlijke spullen zijn niet automatisch verzekerd.
6.2. Scouting Nederland noch de landelijke JOTA-JOTI organisatie kunnen aansprakelijk worden
gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van deelnemende groepen
tijdens de JOTA-JOTI.
6.3. Indien gewenst kan via Scouting Nederland een JOTA-JOTI verzekering worden afgesloten.
Eventuele vragen over de verzekering kunnen worden voorgelegd aan het Landelijk Service
Centrum, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 033-4960911.
7. PRIVACY
7.1. De persoonsgegevens die aan de landelijke JOTA-JOTI organisatie zijn verstrekt worden
behandeld in overeenstemming met de regels die gelden binnen Scouting Nederland.
7.2. Verstrekte NAW gegevens worden binnen de landelijke JOTA-JOTI organisatie gebruikt om
de ondersteuning aan de deelnemende groepen te kunnen realiseren.
Deelnemersvoorwaarden JOTA-JOTI 2020 3
7.3. Wanneer de zendamateur toestemming ontvangt voor het gebruik van de /J toevoeging bij
zijn roepletters worden de NAW gegevens van de radiozendamateur samen met de locatie
gegevens van het JOTA station verstrekt aan het Agentschap Telecom.
7.4. De NAW-gegevens van de radiozendamateur worden gebruikt om per brief de toestemming
te verlenen voor het gebruik van /J tijdens de JOTA-JOTI.
7.5. De contactpersoon van de deelnemende groep ontvangt via e-mail (een) informatie
bulletin(s). Daarnaast kan er een uitnodiging voor deelname aan de enquête en aan de
JOTA-JOTI gerelateerde ad-hoc informatie worden verstuurd.
7.6. De (alternatieve) NAW gegevens worden gebruikt voor het verzenden van informatie en de
deelname certificaten.
7.7. De opgegeven gegevens van social media die worden opgegeven in het
inschrijvingsformulier worden gebruikt ter publicatie op de website van de JOTA-JOTI.
8. OVERIGE VOORWAARDEN
8.1. Door inschrijving verleent de deelnemende groep toestemming aan Scouting Nederland en
de landelijke JOTA-JOTI organisatie om beeldmateriaal dat tijdens het evenement gemaakt
wordt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming of financiële
tegemoetkoming van en aan de deelnemer en/of groep.
8.2. In alle gevallen waarin de deelnemersvoorwaarden niet voorzien of conflicten hierover
beslist de landelijke JOTA-JOTI organisatie.
8.3. Deze beslissing is bindend.